סה"כ צפיות בדף

יום שבת, 24 במרץ 2018

חותמת ישעיה[ו] נבי[א]חותמת ישעיה[ו] נבי[א]

במהלך עונת החפירות של 2009 למרגלות חומתו החיצונית הדרומית-מזרחית של הר הבית (אזור העופל), נחפר שטח קטן שלא נבדק בעונות הקודמות, השטח כלל בעיקר שרידי פסולת ושאר דברים שנזרקו מהמבנה הגדול שנמצא בסמוך לו, החפירה הניבה שברי כלי חרס, שיבוצי שנהב, צלמיות, ושני סוגים של פסלונים אנתרופומורפיים, המכלול כלל גם טביעות כנפיים על ידיות קנקנים וכן - 34 חותמות (בולות), רוב החותמות נשאו שמות עבריים.


מקום מציאת החותמת בעופל


על כמה מהבולות העבריות (שגודלה כ - 0.4 ס"מ) הוטבעו שמות האנשים להם הן היו שייכות. אחת מהבולות שנמצאו היא החותם האישי של המלך חזקיהו. שבע מהחותמות שנמצאו, היו שייכות כנראה לקרוביו של אדם חשוב בשם בס, שם בעל משמעות לא ברורה שלא נמצאה לו מקבילה מקראית. לצד חותם חזקיהו ומשפחת בס נמצאו גם 22 חותמות נוספות עם שמות עבריים. בין אלה חותם אשר נושא עליו כתוב "ישעיה[..] נבי[..] ",יש לציין כי חותם זה נמצא מטרים ספורים בלבד מחותמו של המלך חזקיהו.
חותמו של "ישעיה[..] נבי[..] " מחולק לשני חלקים.

1. הקצה העליון של הבולה שעליו היה רישום כל שהוא (ציור), נפגע קשות, ממנו נותר רק קצהו התחתון.

2. החלק התחתון של החותם, שלם ברובו מלבד הגזרה השמאלית התחתונה שחסרה.צילום החותמת

מהרישום שהיה על החותם נותר רק חלקו התחתון והוא נראה כרגליים של חייה כלשהי (יתכן של אייל שנמצא גם על בולה נוספת מאותו אזור). בחלק העליון של הכתובת נכתבה המילה "לישעיה[..] ", ה- "ל " התחילית הינה ל השתייכות, ולכן ברור כי הכוונה היא "של ישעיה[..] ".

כאמור החותם פגוע וצורתו האליפטית לא שלמה ולכן השם אינו שלם וחסרה בו אות אחת או שתי אותיות, מאחר וברור כי השם הוא יהודאי, כמעט וודאי כי האות הצמודה ל "ה " של "ישעיה " הייתה " ו " , ולכן בסבירות גבוהה , שמו של בעל החותם היה "ישעיהו ", יתכן כי יש מקום לאות נוספת שנכתבה אחרי ה - " ו " אך אין וודאות שהייתה אות כזו.צילום פקסימיליה של חותמת "ישעיה"

בחלק התחתון של החותם נכתבה המילה "נבי ", גם כאן החלק השמאלי של החותם פגום, כמו בשורה העליונה של החותם אפשר להניח שהייתה אות נוספת שנמחקה בסוף המילה "נבי ". במידה והאות המחוקה היא "א " נקבל את המילה "נביא ", השם הפרטי ישעיהו יחד עם שם התואר נביא ידוע היטב מהמקרא, ישעיהו הוא הנביא שהתנבא ופעל ביהודה בזמנם של המלכים עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו.


חותמת "ישעיה" כולל שחזור האותיות החסרות

זוהי איננה הטביעה היחידה בה הוטבע השם ישעיה, להלן חותם עברי עשוי מלכיט ירוק ועליו הכתובת לישעיה ואמריהו.
לישעיה ואמריהו
הביטוי נביא במכתבי לכיש :
בחפירות שנערכו בשנים 1938-1935 בחורבות לכיש המקראית , נתגלו אוסטרקונים (שברי כלי חרס) שעליהם נכתבו איגרות וכן רשימות של שמות עצם פרטיים. הם נכתבו בכתב העברי הקדום (דעץ), הלשון הכתובה היינה עברית הדומה מאוד ללשון המקרא . החרסים נכתבו כנראה בימי מלכותו של צדקיהו, זמן קצר לפני חורבנה הסופי של לכיש על ידי צבאות בבל. מסע בבלי זה הסתיים בכיבושה של ירושלים ובהריסת המקדש ב- 586 לפה"ס. המילה נביא בצורת (נבא) נמצאה באוסטרקון לכיש מס' 3


הודויהו בן אחיהו ו
אנשו שלח לקחת. מזה.
וספר. טביהו עבד. המלך. הבא
אל. שלם. בן ידע. מאת. הנבא. לאמ
ר. השמר. שלחה. עבך. אל. אדני.


חותם ישעיה[ו] נתגלה באותו החדר בו נמצא חותם חזקיהו, על פי המקרא נראה כי המלך והנביא נטלו שניהם זה לצד זה את עול הנהגת העם.

חיזוק לטענה זו ניתן למצוא במקרא, שם, מופיע השם יְשַׁעְיָהוּ (המתייחס לנביא) 32 פעמים, ב 16 פעמים מתוכם מופיע באותו הפסוק גם שמו של המלך חִזְקִיָּהו.אפשרות שניה לפירוש החותם ,היא כי המילה נבי מתייחסת לשם אביו של ישעיה[ו ] (למרות שאין את התוספת "בן" לפני המילה נבי), השם "בן נובי" נמצא (הנ"ל לא נמצא בעופל, אלה בחפירות אחרות) על ידית של כד וכן על שתי חותמות.
אפשרות נוספת היא כי השם "נבי" מתייחס לעירו של בעל החותם ולכן יתכן והכתוב הוא " לישעיהו נבי = שיך לישעיהו איש נוב"